Bilimsel Program

19 Kasım 2020, Perşembe
13:45- 14:00 Açılış
Ayşe Altıntaş, Murat Terzi
14:00 - 15:30

PANEL - 1

Temel Nöroimmünoloji Kursu - 1

Oturum Başkanları: Ayşe Altıntaş, Murat Terzi

Doğal ve Adaptif İmmün Sistemlerin Bileşenleri & Antijen Sunumu
Füsun Can

Fizyolojik Durumlarda Kan-Beyin Bariyeri ve Beyin-İmmün Sistem Etkileşimi
Yasemin Özdemir

Astrositler ve Mikroglia; Nöroimmünolojide Rolleri
Monika Bradl

 
15:30 - 16:00 Online Stand Ziyareti
16:00 - 17:30

PANEL - 2

Temel Nöroimmünoloji Kursu - 2

Oturum Başkanları: Ceyla İrkeç, Rana Karabudak

B Hücrelerinin Plazma Hücrelerine Dönüşmesi ve B Hücresi / Antikor-İlişkili Nörolojik Hastalıklar
Amit Bar - Or

T Hücreleri ve T Hücresi ile İlişkili Nörolojik Hastalıklar
Erdem Tüzün

Bağırsak Mikrobiyotası
Aslı Tuncer

PANEL - 3

İmmün Kökenli Nörolojik Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Paraklinik İncelemelerin Kullanımı

Oturum Başkanları: Yusuf Tamam, Aysun Ünal

BOS: Sibel Yentür
KAN ve Serolojik Testler: Murat Terzi
MRG: Özlem Kayım Yıldız
EPS: Belgin Petek Balcı
PET: Aylin Akçalı
17:30 - 17:45 Online Stand Ziyareti
17:45 - 19:15 PANEL - 4

Multipl Skleroz

Oturum Başkanları: Aksel Siva, Ayşe Kocaman

MS Patogenezi
Amit Bar-Or

MS Spektrumu ve McDonald’s Kriterlerinin Teşhis Amacıyla Kullanılması
Belgin Koçer

MS Taklitcileri ve MS’te Ayırıcı Tanı
Murat Kürtüncü

2020 Yılında MS Tedavisi
Canan Yücesan
 
19:15 - 20:00 Online Stand Ziyareti
20:00 - 21:00 Uydu Sempozyumu - 1 / Farmanova

MS’in Geleceğinde Yeni Teknolojilerin Kullanımı


Oturum Başkanı: Aksel Siva

Konuşmacı: Darin Okuda
 
20 Kasım 2020, Cuma
08:30 - 09:00 Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanı: Dilcan Kotan

Konuşmacı: Tahir Yoldaş
 
09:00 - 10:00 PANEL - 5: Nöroimmünolojide Biyobelirteçler

Oturum Başkanları: Egemen İdiman, Meltem Demirkıran

MS ve NMOSD’de Biyobelirteçlerin Görüntülenmesi. MS ve NMOSD’de MRG’de Görülen Lezyonların Değerlendirilmesi: Uygulama Kılavuzları
Friedemann Paul

MS ve NMOSD’de OCT: Türkiye’deki Deneyimler
Fethi İdiman

Merkezi Sinir Sisteminin Penceresi Olarak In Vivo Korneal Konfokal Mikroskopi
Afsun Şahin
 
10:00 - 10:30 Online Stand Ziyareti
10:30 - 12:00

PANEL - 6

Nöroimmünolojik Hastalıklarda Hamilelik ve Aşılama

Oturum Başkanları: Şeref Demirkaya, Ufuk Aluçlu

MS Hastalarında Hamilelik
Bassem Yamout

NMO Hastalarında Hamilelik
Friedemann Paul

MG Hastalarında Hamilelik
Nefati Kıylıoğlu

Hastalık Esnasında veya Özel Tedavilere Başlamadan Önce Aşılama
Nur Yüceyar

 
12:00 - 12:15 Online Stand Ziyareti
12:15 - 13:15

Uydu Sempozyumu - 2 / Roche

Klinik Çalışmalardan Gerçek Yaşama OCREVUS


Konuşmacılar: Mefküre Eraksoy, Cavit Boz, Melih Tütüncü

 
13:15 - 14:15 Öğle Arası
14:15 - 15:15 Uydu Sempozyumu - 3 / Merck  
15:15 - 15:30 Online Stand Ziyareti
15:30 - 17:00 PANEL - 7

Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozuklukları

Oturum Başkanları: Cengiz Yalçınkaya, Levent Sinan Bir

NMOSD’de Patogenetik Mekanizmalar ve Deneysel Modeller
Monika Bradl

AQP4 veya MOG Antikoruyla İlişkili NMOSD’nin Klinik ve Radyolojik Karakteristikleri
Egemen İdiman

2020 Yılında NMOSD Tedavisi
Ayşe Altıntaş
 
17:00 - 17:30 Online Stand Ziyareti
17:30 - 18:30

Uydu Sempozyumu - 4 / Farmanova

Zamana Karşı MS ve Vakalarla Güncel Fingya Verileri

Oturum Başkanı: Serkan Özakbaş

Konuşmacılar: Murat Terzi, Serkan Demir, Yeşim Beckmann, Sedat Şen, Serhan Sevim, Cihat Uzunköprü

 
18:30 - 20:00 Ara
20:00 - 21:00

Uydu Sempozyumu - 5 / Sanofi Genzyme

Oturum Başkanı:
Ayşe Altıntaş

MS'in İmmün Mekanizmaları Üzerine 2'li Etki

Mark S. Freedman

 
21 Kasım 2020, Cumartesi
09:00 - 10:45

PANEL - 8

Nöroimmünolojik Bozukluklarda Özel Konular

Oturum Başkanları: Ömer Faruk Turan, Cavit Boz

2020’de İmmün-Bağımlı Nörolojik Bozukluklarda BOS ve Serolojik Biyobelirteçler
Thomas Berger

İmmün Kontrol Noktası İnhibitörleri ve Diğer Yeni İmmünomodülatör/İmmünosupresif İlaçlarla İlişkili Nörolojik Tablolar - Onkolog Perspektifi
Fatih Selçukbiricik

İmmün Kontrol Noktası İnhibitörleri ve Diğer Yeni İmmünomodülatör/İmmünosupresif İlaçlarla İlişkili Nörolojik Tablolar - Nörolog Perspektifi
Uğur Uygunoğlu

Nörolojide Yeni İlaçların Yan Etkilerini, Uzun Vadeli Güvenliğini, Enfeksiyon ve Malignite Riskini Nasıl Yönetebiliriz?
Hüsnü Efendi

Sözel Bildiri Oturumu -1

Sözel Bildiri Oturum Başkanları: Serpil Demirci, Yılmaz İnanç, Sibel Güler

09:00 – 09:10 Relapsing-Remitting Multipl Skleroz Hastalarında İmmünomodülatör İlaçların Uyku Kalitesi Üzerine Etkileri
Caner Feyzi Demir, Ferhat Balgetir, Özlem Ethemoğlu, İrem Taşcı, Erdal İn

09:10 – 09:20 Multipl Skleroz Hastalarının Beyin Omurilik Sıvılarında CXCL13 Düzeyi: Nöroenfeksiyonda Borrelia Proteinlerinin Rolü
Şule Aydın Türkoğlu, Şeyda Karabörk, Serpil Yıldız, Fatma Sırmatel

09:20 – 09:30 Optik Nörit Hastalarının Tanı ve Prognozunda Nötrofil-Lenfosit Oranı ve C-Reaktif Protein/Albüminin Etkisinin Değerlendirilmesi
Özlem Ethemoğlu, Sedat Yaşin

09:30 – 09:40 İnflamatuvar Demiyelinizan Hastalık Tanısı Almış Bireylerde Anti-MOG Antikorlarının Canlı Hücre Testi ve Akan Hücre Ölçer ile Tespiti ve IgG-IgG1 Düzeylerinin Karşılaştırılması
Mohammadreza Yousefi, Aslı Tuncer, Aysun Soysal, Ayşe Altıntaş, Bahadır Çalışkan, Banu Anlar, Dilcan Kotan, Dilcan Kılıç, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Acar Özen, Rana Karabudak, Türkiye Pediatrik MOG Çalışma Grubu, Atay Vural

09:40 – 09:50 Multiple Sklerozlu Hastalarda CD55/CD 59 'un Flow Sitometri ile Değerlendirilmesi
Furkan TOPBAŞ, Haluk GÜMÜŞ , Bahadır ÖZTÜRK , İlkay SAK

09:50 – 10:00 Multipl Skleroz Hastlarında Anne Sütü Alımının Hastalık Gelişimi ve Progresyonla İlişkisi
Nuray Bilge, Fatma Şimşek

10:00 – 10:10 Multipl Sklerozun Spinal Kord Tutulumunda Dizabilite ve Biyokimyasal Değişikliklerin Süreç İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Meral Seferoğlu, Nizameddin Koca, Ali Özhan Sıvacı

10:10 – 10:20 Spinal Dural Arteriovenoz Fistülü Taklit Eden Myelin Oligodendrosit Glikoprotein İlişkli Miyelit
Mehmet Fatih YETKİN, Meral MİRZA

10:20 – 10:30 Multiple Skleroz Ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Hastalıklarında Nörofilament Hafif Zincirin Tanısal Değeri
B. Arslan, G. Ayhan Arslan, A. Sepici Dinçel, R. Karabudak, M. A. Tuncer

10:30 – 10:45 Tartışma

10:45 - 11:00 Online Stand Ziyareti
11:00 - 12:30

PANEL - 9: Vakalarla Nöroimmünolojik Hastalıklarda Tanı: Santral Sinir Sistemi Hastalıkları

Oturum Başkanları:
Aysun Soysal, Taşkın Duman, Nihal Işık, Özgül Ekmekçi, Sabahattin Saip, Serpil Bulut

Vaka Sunumları:
Atay Vural, Gökçen Gözübatık-Çelik, Sedat Şen, Serkan Demir, Cihat Uzunköprü, Melih Tütüncü
PANEL - 10

Vakalarla Nöroimmünolojik Hastalıklarda Tanı: Nöromüsküler Bileşke ve Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları

Oturum Başkanları: Nilda Turgut, Recai Türkoğlu, Nilüfer Kale İçen, Funda Uysal, Münire Kılınç

Vaka Sunumu: Mesrure Bitnel, Dürdane Aksoy, Şeyda Figül Gökçe, Tuncay Gündüz, Gülnur Uzuner, Ahmet Kasım Kılıç, İrem Tiftikçioğlu
12:30 - 13:00 Öğle Arası
13:00 - 14:00 Uydu Sempozyumu - 6 / Merck  
14:15 - 16:00 PANEL - 11

Vakalarla Nöroimmünolojik Hastalıklarda Tedavi

Oturum Başkanları: Aksel Siva, Erdem Toğrol, Caner Feyzi Demir, Burcu Altunrende, Ufuk Ergün

Vaka Sunumu: Haluk Gümüş, Özlem Ethemoğlu, Mehmet Fatih Yetkin, Nuray Bilge, Yaşar Altun, Meral Seferoğlu, Özlem Taşkapılıoğlu

Sözel Bildiri Oturumu - 2

Sözel Bildiri Oturum Başkanları: Ferah Kızılay, Yeşim Beckmann, Azize Esra Gürsoy

14:15 – 14:25 Multipl Skleroz Hastalarında Yeni Bir Prognoz Belirteci Serum Chitinase 3 Like 1 ve Chitinase 3 Like 2 Düzeyleri
Bahar Değirmenci, Nebahat Taşdemir

14:25 – 14:35 Relapsing Remitting Multipl Skleroz Hastalarında Kortikosteroid Tedavisine Cevabın Serum Nörofilaman Hafif Zincir Düzeyi ile Değerlendirilmesi
Alp Sarıteke, İnanç Karakoyun

14:35 – 14:45 Multipl Skleroz Hastalarının Tanı ve Takibinde Beyin Omurilik Sıvısı Paremetrelerinin Hastalık Aktivitesi ve MR İncelemeleri İle Korelasyonu
Nurhan Kaya Tutar, Elif Söylemez, Sami Omerhoca, Nilufer Kale

14:45 – 14:55 Multipl Skleroz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromunun Lezyon Lokalizasyonu ile İlişkisi
Fatma Akkoyun Arıkan, Gönül Akdağ, Mustafa Çetiner, Sibel Canbaz Kabay

14:55 – 15:05 Multiple Sklerozda Monosit/HDL-c Seviyesi, Dizabilite ve Hastalık Alt Tipi İle İlişkisi
Ayşegül Demir, Fettah Eren

15:05 – 15:15 CD4+ T Hücrelerinde Artmış IL-21, IL-4, IL-17A Üretimi Ve Yüksek ICOS Ve PD-1 Ekspresyonunun Myasthenia Gravis Gelişimindeki Rolü Ve İmmünosüpresif Tedavinin Bu Parametreler Üzerindeki Etkisi
Merve Çebi, Hacer Durmuş-Tekçe, Fikret Aysal, Gizem Engin Gül, Metin Mercan, Vildan Ayşe Yayla, Mehmet Hocaoğlu, Sibel P. Yentür, Melih Tütüncü, Onur Akan, Yeşim Parman, Güher Saruhan-Direskeneli

15:15 – 15:25 Parenkimal Nöro-Behçet Hastalığında Lezyon Dağılım Paterninin Olasılık Haritalaması Kullanarak Analizi
Ahmed Serkan Emekli, Ersin Ersözlü, Tuncay Gündüz, Murat Kürtüncü

15:25 – 15:35 D Vitamini Seviyesi İle Relapsing Remitting Multiple Sklerozun Klinik Ve Radyolojik Sonuçları Arasındaki İlişki
Sena Destan Bünül, Hüsnü Efendi , Yonca Anık

15:35 – 15:45 Transvers Myelit: 111 Olgunun Retropspektif Analizi
Esra Erdil, Hatice Ömercikoğlu Özden, Gülin Sünter, Dilek İnce Günal, Kadriye Ağan

15:45 – 16:00 Tartışma

16:00 - 16:15 Online Stand Ziyareti
16:15 - 17:15 Uydu Sempozyumu - 7 / Gen İlaç

Natalizumab: EID & Gerçek Yaşam Verileri
Thomas Berger
 
17:15 - 18:00 Özel Oturum:

Oturum Başkanları: Ayşe Altıntaş, Sıla Usar İncirli

İmmünite-İlişkili Nörolojik Hastalıklarda Rejeneratif Mekanizmalar
Thomas Berger
 
18:00 Kapanış Oturumu

11. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu © 2020