Davet

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Katılımcılar,

19 – 21 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek olan 11.Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu’na sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Bu yılki sempozyumda nöroimmünoloji alanındaki son gelişmelere hem teorik, hem de pratik sunumların yer aldığı oturumlarla yer verilecektir. Nöroimünoloji alanındaki gelişmeler konularında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar eşliğinde tartışılacaktır. Sempozyum sırasında; tanı ve tedavi yelpazesindeki gelişmelerin güncel yaklaşımlar ışığında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Poster ve sözel bildiri oturumları ile nöroimmünoloji alanında yapılan araştırma ve projeler sunulabilecek, deneyimler paylaşılabilecektir.

Sempozyumun başarısı sizlerin aktif katılımı ile mümkün olabilecektir. 2020 Kasım ayında online ortamda buluşmak ve başarılı, verimli bir sempozyum geçirmek dileğiyle
...

Düzenleme kurulu adına

Prof. Dr. Ayşe Altıntaş Prof. Dr. Murat Terzi

11. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu © 2020